Download

Đối tượng


  • Hiện đang sống ở Nhật Bản và có thị thực.
  • Đến Nhật Bản với visa du lịch
  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu không thuộc 2 trường hợp trên

 

Khác


  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về thời gian và thời lượng học.
  • Trong trường hợp học bốn giờ một ngày, học phí là khoảng 50.000 yên một tháng.
  • Về chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

 

Thông tin liên hệ