Ryosuke Kashiwaya

Trưởng khoa

  • Kinh nghiệm làm trưởng khoa tại các trường học khác và giảng viên các khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.
    Ngoài ra cũng tham gia vào hỗ trợ của các giáo viên tình nguyện viên trong tư vấn cách giảng dạy tiếng Nhật.
    – Chuyên bộ phận giảng dạy tiếng Nhật và công nghệ thông tin ICT trong trường.

Doan Thi Hong Hanh

thông dịch viên

 

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung

Under construction…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt aliquam libero, porttitor ultricies dolor fringilla ut. Integer non porttitor sem. Vivamus venenatis, dui ac semper pellentesque, erat ex fringilla justo, sit amet viverra odio arcu nec justo. Nullam sit amet posuere magna.

Under construction…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt aliquam libero, porttitor ultricies dolor fringilla ut. Integer non porttitor sem. Vivamus venenatis, dui ac semper pellentesque, erat ex fringilla justo, sit amet viverra odio arcu nec justo. Nullam sit amet posuere magna.

Under construction…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tincidunt aliquam libero, porttitor ultricies dolor fringilla ut. Integer non porttitor sem. Vivamus venenatis, dui ac semper pellentesque, erat ex fringilla justo, sit amet viverra odio arcu nec justo. Nullam sit amet posuere magna.