Kyoko KOMURA

Hiệu trưởng

 

Ryosuke KASIWAYA

Trưởng khoa

  • Kinh nghiệm làm trưởng khoa tại các trường học khác và giảng viên các khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.
    Ngoài ra cũng tham gia vào hỗ trợ của các giáo viên tình nguyện viên trong tư vấn cách giảng dạy tiếng Nhật.
    – Chuyên bộ phận giảng dạy tiếng Nhật và công nghệ thông tin ICT trong trường.

Ryosyo TAKEYAMA

Giáo viên tiếng nhật

 

Yumi NISHIO

Giáo viên tiếng nhật

Kiyoka WATANABE

Giáo viên tiếng nhật

Chika MURAKAMI

văn phòng

Shuji KATO

văn phòng