Kyoko KOMURA

Hiệu trưởng

  • Triết lý giáo dục của trường là “phát triển nguồn nhân lực với tính nhân văn phong phú”.
    Chúng tôi sẽ chào đón người học dựa trên quan điểm đa văn hóa, và chúng tôi sẽ tiến hành giới thiệu IC trong giáo dục Ngoài ra, thông qua việc tự học và học tập hợp tác, chúng ta sẽ phát triển khả năng sống để tự hoàn thành.
    Chúng tôi đang chờ đợi bạn bằng cách tạo ra một môi trường an toàn và an tâm từ quan điểm của người học.

Ryosuke KASIWAYA

Trưởng khoa

  • Kinh nghiệm làm trưởng khoa tại các trường học khác và giảng viên các khóa đào tạo giáo viên tiếng Nhật.
    Ngoài ra cũng tham gia vào hỗ trợ của các giáo viên tình nguyện viên trong tư vấn cách giảng dạy tiếng Nhật.
    – Chuyên bộ phận giảng dạy tiếng Nhật và công nghệ thông tin ICT trong trường.

Ryosyo TAKEYAMA

Giáo viên tiếng nhật

 

Yumi NISHIO

Giáo viên tiếng nhật

Kiyoka WATANABE

Giáo viên tiếng nhật

Chika MURAKAMI

văn phòng

Shuji KATO

văn phòng