Trường nhật ngữ Central Japan Japanese đang nghiên cứu những bài học ICT. Bạn có muốn đi học tin bởi các giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin?

Lớp học này phù hợp với

 • Chuẩn bị cho tham gia kì thi trình độ nhật ngữ JLPT
 • Làm việc trên cải thiện điểm yếu của bạn
 • Mong đợi để có thể theo học các lớp một cách linh hoạt
 • Tôi chỉ muốn học chỉ là một phần yêu thích của tôi ở Nhật Bản và những điều mà tôi đang quan tâm

Học trực tiếp

 

Từ nội dung của bài học để từ tiến bộ, tất cả mọi thứ trong chương trình đào tạo sẽ được chuẩn bị chỉ dành riêng cho bạn. Bởi vì nó được dựa trên yêu cầu của bạn và tiến bộ cải thiện của bạn, bất kỳ cấp độ được hoan nghênh tham gia.

Một tiết học dài 45 phút Phí nhập học 5.000 yen

Riêng (một người)Bán tư (2-3 người)
  1 tiết 5.000 yên (bao gồm thuế)
20 tiết 4.800 yên (bao gồm thuế)
30 tiết 4.750 yên (bao gồm thuế)
40 tiết 4.700 yên (bao gồm thuế)
50 tiết 4.600 yên (bao gồm thuế)
  1 tiết 4.000 yên (bao gồm thuế)
20 tiết 3.500 yên (bao gồm thuế)
30 tiết 3.300 yên (bao gồm thuế)
40 tiết 3.100 yên (bao gồm thuế)
50 tiết 3.000 yên (bao gồm thuế)

Lớp học riêng online

Đối với những người cư trú bên ngoài Nhật Bản, nhưng muốn học tiếng Nhật từ các giáo viên Nhật Bản hoặc thậm chí cư trú tại Nhật Bản nhưng không thể tham gia. Chỉ với môi trường Internet được trang bị tốt, bạn có thể tham dự cho dù bạn đang ở đâu. Những lợi ích của lớp học nhỏ đặt cùng với sự tiện lợi của các lớp học trực tuyến, bạn có thể nhận được một bài học mà phù hợp với bạn nhất.

Một tiết học dài 45 phút Phí nhập học 5.000 yen

Riêng (một người)Bán tư (2 người)
  1 tiết 3.000 yên (bao gồm thuế)
10 tiết 2.950 yên (bao gồm thuế)
20 tiết 2.900 yên (bao gồm thuế)
30 tiết 2.800 yên (bao gồm thuế)
40 tiết 2.600 yên (bao gồm thuế)
50 tiết 2.500 yên (bao gồm thuế)
  1 tiết 2.500 yên (bao gồm thuế)
10 tiết 2.400 yên (bao gồm thuế)
20 tiết 2.300 yên (bao gồm thuế)
30 tiết 2.200 yên (bao gồm thuế)
40 tiết 2.100 yên (bao gồm thuế)
50 tiết 2.000 yên (bao gồm thuế)
Hãy đọc nó.
 • Một tiết học dài 45 phút
 • Trong trường hợp hủy, LINE liên lạc vào nhóm Line tin trong ngày trước khi đến lớp trước 21pm, liên hệ điện thoại trước 18 giờ tối vào ngày hôm đó. Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển các lớp học này sang ngày khác.
 • Nếu bạn liên hệ với hủy vào bài học ngày, học phí sẽ được tính. Ngoài ra, bạn sẽ không thể cũng chuyển lớp, xin vui lòng lưu ý.
 • Chúng tôi đang đưa ra những bài học Zoom nên môi trường để có thể sử dụng Zoom là cần thiết.
 • Bạn sẽ cần phải có khả năng ghi viet và đọc hiragana, katakana để tham gia khóa học tin trực tuyến.
Hỗ trợ xử lý lỗi đường truyền

Nếu lỗi truyền xảy ra trong giờ học

 1. Vui lòng liên hệ LINE ngay lập tức.
 2. Phần còn lại của bài học được chuyển sang bài học tiếp theo.

Nếu lỗi truyền xảy ra trước ngay giờ học

 1. Vui lòng liên hệ LINE ngay lập tức.
 2. Bạn sẽ được sắp xếp học bù vào một buổi khác.

Liên hệ・ Đăng kí tại đây