Khóa học hai năm

Thời gian nhập học
Tháng Tư

Trình độ văn hóa
tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc bằng cấp tương đương

Trình độ tiếng Nhật
JLPT N5 hoặc bằng cấp tương đương

Bấm vào đây để biết chi tiết

khóa học một năm và sáu tháng

Thời gian nhập học
tháng mười

Trình độ văn hóa
tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc bằng cấp tương đương

Trình độ tiếng Nhật
JLPT N5 hoặc bằng cấp tương đương

Bấm vào đây để biết chi tiết

Các khóa học khác

Thời gian nhập học
bất cứ lúc nào

Giới hạn tuổi
18 tuổi trở lên
ーーーーーーー

Với tất cả các đối tượng trừ đối tượng đang là visa học sinh

Bấm vào đây để biết chi tiết